Projekt DETSKÉ SRDCIA alebo príjemné stretnutie s ľuďmi, ktorým náš osud nie je ľahostajný...

V čase adventu 2019 naše kroky opäť viedli do CZ v Spišskej Novej Vsi, kde sme sa stretli s bratmi a sestrami tohto zboru pod vedením brata farára Mgr. Jaroslava Matysa. Celé toto stretnutie sa nieslo v duchu obrovskej pomoci, ktoré sa nám od týchto ľudí dostáva už dlhých 12 rokov vďaka projektu „Detské srdcia“. Hovoríme o 12 rokoch plných lásky, porozumenia a nezištnej pomoci. Každoročne organizujú finančnú zbierku, ktorá nám pomôže skvalitniť výchovno- vzdelávací proces na našej škole. Z ich finančnou pomocou môžeme deťom poskytovať rehabilitáciu ako aj podporné terapie, ako je canisterapia, hipoterapia, ale aj hydroterapia počas celého školského roka. A to zďaleka nie je všetko. Vždy nás privítajú s otvorenou náručou a úsmevom na tvári. Pri návšteve ich zboru nám organizujú milé výlety do zoologickej záhrady, na ktorých nás sprevádzajú. Vždy nám prichystajú aj vynikajúce koláčiky, ktoré ulahodia našim chuťovým pohárikom. Naše spoločné stretnutia sú realizované aj na našej škole, ako aj na spoločných Službách Božích v našom chráme Božom v Opinej. Sme veľmi vďační za všetku pomoc, ktorá sa nám od nich dostáva. Nesmierne si vážime ich záujem a ochotu pomáhať. Aj vďaka ním môžeme plniť našim ratolestiam ich sny a za to im patrí vrelé a úprimné ĎAKUJEME...

 

-I.K-