Kontakt

Červenica 114 Tuhrina
Okres Prešov 082 07 Slovensko

essi.cervenica@gmail.com

+421/51/77 90 215

Kontaktný formulár

Doplnkové informádie

Názov: Evanjelická spojená škola internátna Červenica
Právna forma: nezisková organizácia
Dátum zaradenia školy do siete škôl a školských zariadení SR: 15.máj 2010
Dátum začatia činnosti: 01. september 2010
IČO: 42227372
Číslo: SK86 0200 0000 0033 7584 8853
BIC: SUBASKBX

Neinvestičný fond (2 % z dane): TICHO v TME detí v Červenici
Číslo: SK51 0200 0000 0019 2100 8757
BIC: SUBASKBX
IČO: 36167291


Zriaďovateľ školy:
VYCHODNY DISTRIKT ECAV na Slovensku
Hlavná 137, 080 01 Prešov
Tel. / fax.: 051/7722515
e – mail: sekretariat@buvd.sk
biskup: Mgr. Peter Mihoč