16. novembra- medzinárodný deň tolerancie

 

Tolerovať- znamená uznávať každého jedného človeka a zároveň rešpektovať jeho osobnosť. Pri príležitosti medzinárodného dňa tolerancie sme sa v pondelok 18. novembra obliekli v duchu hesla: každý iný- všetci rovní do pásikavých tričiek.

Počas výchovno- vzdelávacieho procesu sú žiaci na škole vedení k tomu, aby si navzájom pomáhali a tolerovali sa. Rešpekt a úcta sú prejavom ľudskosti. Prioritou pri práci s našimi ratolesťami má byť rešpektovanie postihnutia každého jedného žiaka, akceptovanie jeho požiadaviek, jeho potrieb. Dôležitý je individuálny prístup, striedanie náročných aktivít s menej náročnými. Len pri vzájomnej súhre je možno dosahovať výsledky.

V tento deň sme si boli naozaj rovní....Deti s nadšením obliekali trička. Tí starší- chalani z praktickej školy dokonca otvárali svoje skrine a s nadšením rozdávali pásikavé trička svojim vychovávateľkám, ktoré na tento deň zabudli.

Pred Pánom Bohom sme si všetci rovní. Aj v známej detskej piesni sa spieva:

Či si veľký a či malý, možno akurát, Boh ťa má rád.

Či si tučný a či chudý, možno akurát, Boh ťa má rád.

On ťa miluje keď sa smeješ, ťa miluje aj keď plačeš, ťa miluje keď sa mračíš,

ťa miluje aj keď spíš.

Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš Boh ťa má rád.

-I.K.-