Október- mesiac úcty k starším

„Aj keď málo rôčkov máš, starších ľudí vždy si váž!“

Mesiac október sa po dlhé roky datuje ako mesiac úcty k starším. Tento mesiac by mal byť pre nás pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším, pomoc, pochopenie by však nemali byť na prvom mieste len v toto obdobie. Mala by to byť prirodzená súčasť nášho života. Spontánna, nenásilná a nevtieravá. Naozaj naozajstná. Pri tejto príležitosti sme na škole mali tvorivé dielne, kde sme vyrábali pozdravy pre našich starkých z našich rodín, ale aj starkých z našej dedinky. Tetušky si pre nás prichystali krásnu scénku, ktorou nám chceli dať najavo, že nemáme na svojich starých rodičov zabúdať a máme im poskytnúť pomocnú ruku vždy keď to potrebujú. Spoločne sme v našej jedálni vyrábali pohľadnice, ktoré sme potom spoločne poroznášali po dedine. Ľudia sa tomu veľmi potešili. V dedine sme strávili dve krásne dopoludnia. Starší ľudia nás prijali s láskou, pochopením, ale aj so sladkou maškrtou. Nechýbali ani vrúcne objatia, pohladenia. Čakalo nás aj jedno obrovské prekvapenie. Jeden manželský pár si natoľko uctil našu spoločnosť, že nám v sprievode gitary zaspieval krásne detské piesne. Veľmi sme sa potešili, keďže to boli piesne, ktoré boli aj nám známe a mohli sme si zaspievať s nimi. Piesne :“ Slovensko moje, otčina moja...“ , alebo „Pýtala sa žabky žabka...“ sa rozliehali celou dedinou a všetci sme sa tešili z pekne prežitých chvíľ.

Táto akcia sa veľmi vydarila, a veríme, že sa nám ju podarí zrealizovať aj na budúci rok. Už teraz sa veľmi tešíme.

-I.K.-