Pasovačka prvákov

Stať sa prvákom, to je veľká vec. Prísť do nového kolektívu, byť nechtiac vytrhnutý z rodinného prostredia, prispôsobiť sa novým podmienkam, kolektívu, novým spolužiakom i učiteľom... a ešte omnoho viac. To všetko zažívajú všetci prváci...,

Pasovačka prvákov sa konala na škole prvýkrát. „Pasujem ťa za prváka...“ tak znela pasovacia formulka riaditeľky školy, po ktorej bol každý nový žiak materskej školy, základnej školy, ba aj školy praktickej pasovaný za naozajstného školáka. Okrem iného im pani riaditeľka zaželala veľa úspechov v škole, radosť z každého jedného dňa. Čaká nás dlhá spoločná cesta za vzdelaním, no už teraz, po dvoch mesiacoch môžeme u nových deťúrencov bádať iskričky šikovnosti, sily a záujmu o poznávanie nepoznaného. V závere zaznela hymny predškolákov a všetci sme si spoločne zatancovali. Tak už len dúfať, že tá iskrička záujmu, vytrvalosti a šikovnosti nikdy nevyhasne, a že deťúrence budú napredovať a robiť radosť nielen nám, ale aj svojim rodičom.

-I.K.-