Služby Božie na začiatok nového školského roka spojené s požehnaním detí.

18. október 2022 bol v našej škole veľmi dôležitý. V tento deň sme sa všetci zamestnanci a žiaci školy stretli na Službách Božích, ktoré boli spojené s požehnaním detí. Na úvod riaditeľka školy Mgr. Iveta Krajčirovičová všetkých pozdravila a privítala. Služby Božie sme začali piesňou z Evanjelického spevníka č 366: „Vznesme srdcia k výšinám...!. Domáci brat farár Mgr. Radoslav Grega si za základ príhovoru vybral text z Ev. Matúša 6 kap . V príhovore povedal, že v živote nám je oporou Pán Boh aj napriek mnohým starostiam, ťažkostiam a žiaľom. Za všetko máme ďakovať Pánu Bohu. Tiež zdôraznil, že duchovné potreby by mali prevyšovať tie telesné, aj keď si mnohokrát myslíme opak. Po modlitbe deti a žiaci prijali požehnanie. Po Áronovskom požehnaní sme dospievali pieseň a s radosťou v srdci sme sa rozišli.

-K.M.-