Deň učiteľov - ESŠI Červenica

„Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie a rozvaha.“

 

Príslovia 2,6 Prvý apríl 2022 bol v našej škole iný, ako bežný, všedný deň. Všetci spolu – pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci sme sa stretli, aby sme spolu oslávili Deň učiteľov. Na slávnostnom popoludní nás privítala riaditeľka školy Mgr. Iveta Krajčirovičová a vo svojom príhovore ocenila prácu všetkých zamestnancov školy a poďakovala im za svoju obetavú a náročnú prácu, ktorú vykonávajú. Poďakovanie za žiakov predniesol náš žiak Praktickej školy Lacko Balogh. Po modlitbe a spoločnom obede sme sledovali oceňovanie učiteľov Evanjelickej cirkvi za východný dištrikt formou online prenosu. Evanjelické školy VD tvoria jednu veľkú rodinu, ktorej sme aj my súčasťou. Vypočuli sme si príhovor biskupa VD Mgr. Petra Mihoča a dozorcu VD ECAV Ing. Ľubomíra Pankucha, ktorí ocenili prácu všetkých pedagógov. Vyjadrili vďaku všetkým učiteľom, ktorí sa museli prispôsobiť ťažkému pandemickému obdobiu a podriadili tomu i celý edukačný proces. Za našu školu bola ocenená učiteľka MŠ Mgr. Ľubica Tkáčová, ktorá dostala ďakovný list od zriaďovateľa. Bola ocenená za svoju zodpovednú a svedomitú prácu a za pozitívny prístup k práci aj k deťom.

Náš kolektív je dosť špecifický aj v tom, že často nie je možné oddeliť prácu pedagogických a nepedagogických pracovníkov, keďže pracujeme s ťažko postihnutými detičkami a vo veľkej miere suplujeme aj ich rodičov, či iných zákonných zástupcov, pretože v internáte na našej škole trávia väčšinu času. Preto veľká vďaka patri všetkým. Všetci sa snažíme konať podľa príkazu Pána Ježiša : „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili. „ MT25,40.

Po oficiálnej časti bol čas a priestor aj na osobné rozhovory. Tieto chvíle sú pre nás vzácne, lebo v škole pracujeme na smeny a s mnohými kolegyňami sa stretávame zriedkavejšie. Bolo to veľmi príjemné a požehnané popoludnie a je pre nás cťou, že tvoríme jeden celok evanjelického školstva.

-M.K.-