Akcia plná zábavy

Bol to celkom obyčajný deň a predsa v niečom odlišný. Toto ráno sme nezačali tradične -učením sa v triedach, ale spoločným stretnutím žiakov ako aj zamestnancov školyv priestore našej telocvične, kde sme si na tento deň pripravili akciu plnú zábavy.

Hudba a šport patria odjakživa k sebe a u našich žiakov aj v tento deň spravili veľa! Cvičenie prebiehalo zábavnou a hravou formou, v príjemnej atmosfére pod vedením triednych učiteliek a asistentiek učiteľa za sprievodu, pesničiek, hudby a tanca. Na stenu telocvične boli cez dataprojektor premietané hudobno-pohybovévideá-náučné pesničky pre deti od Spievankova, Fíha tralala, Simsalala..... Žiaci prostredníctvom pesničiek nielen vnímali hudbu, spievali, napodobňovali cviky a tanec, ale hlavne vplyvom všetkých podnetov si precvičovali reč, stimulovali zrak, sluch, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, socializáciu, posilňovalisvalstvo celého tela ako aj celkovú aktivitu.

Po poriadnej dávke pohybu sme žiakom dopriali aj zaslúžený oddych v podobe relaxu pod farebným padákom. A pretože neobyčajný deň sa nemôže skončiť obyčajne, zlatým klincom programu bolo pohostenie koláčikmi, na ktorých sme si všetci pochutnali.

J.A.