Oslava MDD so psíkom SENDY

„Štebotali vtáčiky zo záhrady, z lesa, že v našej škole niečo čudné deje sa. Celou školou správa letí, že slávime DEŇ DETÍ !“

 

Oslava MDD so psíkom SENDY

 

Všetkým už od rána žiarili očká, ktoré boli plné očakávania, čo im tento slávnostný deň prinesie. Slniečko nás volalo von na školský dvor, ktorý sa zmenil na cestu športovým dvorom, na ktorom boli pripravené stanovišťa s rôznymi disciplínami. Žiaci si v rámci svojich možností mohli vyskúšať jednotlivé aktivity ako: skákanie vo vreci, prekážkovú dráhu, chôdzu po rôznom povrchu, hádzanie loptičiek do škatule, chôdzu pomedzi kužele, chytanie umelých rybičiek udicou. Veľkým prekvapením a spestrením dňa bola pre deti návšteva tety Veroniky a psíka Sendy, ktoré k nám chodia aj počas školského roka vykonávať canisterapiu. Veronika si taktiež pripravila rôzne aktivity, na ktorých sa podieľali naše deti spolu so Sendy. Za každú splnenú disciplínu dostali od Veroniky sladkú odmenu. Po dobre dosiahnutých výkonoch si deti sadli vonku za spoločný stôl, kde si vychutnali dobroty z grilovačky, nechýbal ani koláčik, či malinovka. Nakoniec pani riaditeľka rozdala všetkým deťom diplomy za účasť a splnenie disciplín. Spoločná fotografia nám bude pripomínať krásne prežitý MDD 2021. Naše deti prežili svoj deň naplno, bol plný veselosti, smiechu, zábavy, nadšenia.

 

Ďakujeme Veronike a Sendy, že prišli medzi nás a mohli sme spoločne osláviť tento výnimočný deň, ktorý nám priniesol mnoho pekných zážitkov.

 

-J.M.-