Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať občianskemu združeniu Dotyky Svetla, od ktorého sa nám v uplynulom roku dostalo obrovskej pomoci, či už vo forme zabezpečovania hygienických a dezinfekčných prostriedkov, materiálneho vybavenia tried a internátu, Snoezelen miestnosti, ako aj inej podpory cez rôzne iné firmy.
Ďakujeme, že robíte naše všedné dni krajšími a ste pre nás obrovskou oporou a pomocou.
Ďakujeme, že sme vo Vás našli skutočných priateľov, ktorým život a osud nás bezbranných ratolesti nie je ľahostajní.
Ďakujeme, že ste....

 

Srdečne ďakujeme firme Softpoint s.r.o za ich finančný dar, ktorý pomôže skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov na našej škole

 

 

 ...Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom..."

                                                                                      -Lao-c´"  

...V minulosti existoval názor, že ľudia s hluchoslepotou nie sú vzdelávateľní. Deti s týmto závažným duálnym poškodením zraku a sluchu ostávali buď v rodinách, kde sa im nedostávalo adekvátneho vzdelávania alebo boli umiestnení v ústavoch pre mentálne postihnutých a pre nevidiacich. V týchto zariadeniach neexistovali žiadne špeciálne programy pre vzdelávanie takto postihnutých osôb ....

    Vitajte na stránkach našej školy!

    Nájdete tu kompletné informácie o našej škole, práci, živote ...     

 

 

Umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková skúma vzťahy, ktoré voľným okom nevidno ...

 

 

Modlitba za dieťa -
Milan Rúfus

Pár krásnych jarí nám pred
očami klíčia.
Kým ľudský údel zložia do
hlávky.
Nechodia – bežia,
nehovoria – len kričia.
A vybuchujú – živé
prskavky.


Detičky ľudí, škovránky v
Božom poli.
Čože to pijú z Jeho stupaje?
Že pod ich košieľkou
čo bolí, dvakrát bolí,
no radosť trikrát mocná je.


Počuješ v noci hrmot
ťažkých vlakov
do Osudu, čo všade nájde ťa.
Oželieš všetko –
vzduch, vodu, zver i vtákov.
No pomodlíš sa vrúcne za
dieťa.


Tak dlho si ho na ramenách
nosil,
až sám si ostal v jeho náručí.
A ak si dávno Boha
nepoprosil,
aj modliť sa
ťa ono naučí.