Evanjelická spojená škola internátna

ø     Evanjelická špeciálna materská škola internátna

ø     Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých

ø     Evanjelická praktická škola internátna

                     "... ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom ..."                                                                                                                                                       Micheáš 7, 8

Kontakty
Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Tlačiť
Adresa:
Červenica 114
Tuhrina
Okres Prešov
Slovensko
082 07

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Telefón: +421/51/77 90 215
Fax: +421/51/77 90 215

Informácia:
Klikni na zväčšenie ...

Právna forma: nezisková organizácia
Dátum zaradenia školy do siete škôl a školských zariadení SR: 15.máj 2010
Dátum začatia činnosti: 01. september 2010
IČO: 42227372
Číslo: SK86 0200 0000 0033 7584 8853
BIC: SUBASKBX

Neinvestičný fond (2 % z dane):
Číslo: SK51 0200 0000 0019 2100 8757
BIC: SUBASKBX
IČO: 36167291

Zriaďovateľ školy:
VYCHODNY DISTRIKT ECAV na Slovensku
Hlavná 137, 080 01 Prešov
Tel. / fax.: 051/7722515
e - mail: sekretariat@buvd.sk
biskup: Mgr. Slavomír Sabol