Darujte 2 % z vašich daní

Vážení priatelia našej školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovanie 2 % z vašich daní za rok 2023 Tlačivo VYHLÁSENIE na venovanie 2%

Keď človeka predbehnú aj najsmelšie očakávania

V Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici si deti žijú svoj vlastný svet. Učitelia, pedagogickí asistenti a vychovávatelia, ktorí sa o ne dennodenne starajú, im neúnavne otvárajú dvere do neznáma a pomáhajú odkrývať tajomné zákonitosti všedného dňa. Spoločne sa hrajú a vzdelávajú, spoločne hľadajú svoje miesto medzi rovesníkmi a v najbližšej rodine, spoločne sa orientujú […]

Keď sa aj zamestnanci školy neustále vzdelávajú

Našim prvoradým cieľom pri výchove a vzdelávaní našich žiakov je poskytnúť im také možnosti vzdelávania, aby sa dokázali čo najefektívnejšie začleniť do každodenného života a žiť podľa možnosti čo najkvalitnejší život. Chceme žiakom poskytovať pomocnú ruku, pomoc a podporu, aby sme im pomohli dostať sa, alebo hoc len priblížiť sa k tomuto cieľu. Na to sa potrebujeme aj my […]

Medzinárodný deň stromov

„ Chráňme stromy, chrobáčikom domy…“ Medzinárodný deň stromov patrí k dňom, o ktorom sa veľa nehovorí a nepíše, ale pre nás však tento včerajší bol super. Vďaka pani učiteľke Janke sme sa dozvedeli o stromoch mnoho dôležitých informácií. O tom aké sú pre nás veľmi dôležité, akú plnia funkciu, prečo sú potrebné pre náš život. Aj malí škôlkari mali nejaké […]

Deň zdravej výživy

Dnes sme si v našej škole pripomenuli Deň zdravej výživy. Najprv malou prednáškou o tom, že výživa ovplyvňuje zdravie každého z nás. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami a často aj s pocitom uspokojenia. Rozprávali sme o zdravej strave, ale aj o tom, že je dôležité správne rozloženie celodenného […]

Návšteva múzea

Múzeum špeciálnej pedagogiky v Levoči Biela palica- symbol nevidiacich a slabozrakých. Táto nenápadná a nenáročná pomôcka pomáha nevidiacim a slabozrakým pohybovať sa samostatne na verejnom priestranstve. Táto palica má v kalendári svoj deň a pripomíname si ho 15. októbra- kedy je medzinárodný deň bielej palice. Pri tejto príležitosti sme navštívili múzeum špeciálnej pedagogiky v Levoči, kde sme absolvovali prednášku o hluchoslepote. Bolo […]