Srdečne ďakujeme firme Softpoint s.r.o za ich finančný dar, ktorý pomôže skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov na našej škole

 

 

 ...Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom..."

                                                                                      -Lao-c´"  

...V minulosti existoval názor, že ľudia s hluchoslepotou nie sú vzdelávateľní. Deti s týmto závažným duálnym poškodením zraku a sluchu ostávali buď v rodinách, kde sa im nedostávalo adekvátneho vzdelávania alebo boli umiestnení v ústavoch pre mentálne postihnutých a pre nevidiacich. V týchto zariadeniach neexistovali žiadne špeciálne programy pre vzdelávanie takto postihnutých osôb ....

    Vitajte na stránkach našej školy!

    Nájdete tu kompletné informácie o našej škole, práci, živote ...