Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať občianskemu združeniu Dotyky Svetla, od ktorého sa nám v uplynulom roku dostalo obrovskej pomoci, či už vo forme zabezpečovania hygienických a dezinfekčných prostriedkov, materiálneho vybavenia tried a internátu, Snoezelen miestnosti, ako aj inej podpory cez rôzne iné firmy.
Ďakujeme, že robíte naše všedné dni krajšími a ste pre nás obrovskou oporou a pomocou.
Ďakujeme, že sme vo Vás našli skutočných priateľov, ktorým život a osud nás bezbranných ratolesti nie je ľahostajní.
Ďakujeme, že ste....

 

Srdečne ďakujeme firme Softpoint s.r.o za ich finančný dar, ktorý pomôže skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov na našej škole

 

 

 ...Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom..."

                                                                                      -Lao-c´"  

...V minulosti existoval názor, že ľudia s hluchoslepotou nie sú vzdelávateľní. Deti s týmto závažným duálnym poškodením zraku a sluchu ostávali buď v rodinách, kde sa im nedostávalo adekvátneho vzdelávania alebo boli umiestnení v ústavoch pre mentálne postihnutých a pre nevidiacich. V týchto zariadeniach neexistovali žiadne špeciálne programy pre vzdelávanie takto postihnutých osôb ....

    Vitajte na stránkach našej školy!

    Nájdete tu kompletné informácie o našej škole, práci, živote ...