Zloženie Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole internátnej...

Meno a priezvisko Delegát
Mgr. Jana Mochňáková pedagogický zamestnanec
Anna Bunová, Op. pedagogický zamestnanec - predsedníčka RŠ
Anna Bulnová, Červ. nepedagogický zamestnanec
Radoslav Sameľ zástupca rodičov
Mgr. Monika Beňová zástupca zriaďovateľa
Mgr. Miroslav Čurlík zástupca zriaďovateľa
Mgr. Radoslav Grega zástupca zriaďovateľa