Krúžky na škole ...

Proces výchovy a vzdelávania žiakov na škole je okrem rôznych terapií spestrený aj záujmovou činnosťou žiakov. V rámci krúžkov sa žiaci učia aktívne využívať svoj voľný čas, pracovať v kolektíve, tolerovať jeden druhého. Sú realizované 1 krát do týždňa. Žiaci sa týmto aktivitám veľmi tešia.

V rámci poobedňajších aktivít v školskom internáte sa na škole realizujú 2 záujmové krúžky:

 

Športový krúžok prináša pre deti oddych, ale aj rozvoj celkovej obratnosti tela, možnosť vyšantenia sa v telocvični, na školskom dvore alebo v Snoezelen miestnosti.

Naopak krúžok šikovných rúk je zameraný na tvorivé aktivity. Tento krúžok napomáha k rozvoju kreativity, jemnej motoriky, podporuje žiakov k samostatnosti a trpezlivosti......