Dary

 

Finančné dary prijaté v roku 2020
Január eszs_cervenica_dary_01_2020.pdf
Február eszs_cervenica_dary_02_2020.pdf
Marec  eszs_cervenica_dary_03_2020.pdf
Apríl  eszs_cervenica_dary_04_2020.pdf
Máj  eszs_cervenica_dary_05_2020.pdf
Jún  eszs_cervenica_dary_06_2020.pdf
Júl  
August  
September  
Október  
November  
December  

 

 

 Finančné dary prijaté v roku 2019
 Január eszs_cervenica_dary_01_2019.pdf
 Február eszs_cervenica_dary_02_2019.pdf
 Marec eszs_cervenica_dary_03_2019.pdf
 Apríl eszs_cervenica_dary_04_2019.pdf
 Máj eszs_cervenica_dary_05_2019.pdf
 Jún eszs_cervenica_dary_06_2019.pdf
 Júl eszs_cervenica_dary_07_2019.pdf
 August eszs_cervenica_dary_08_2019.pdf
 September eszs_cervenica_dary_09_2019.pd
 Október eszs_cervenica_dary_10_2019.pdf
 November eszs_cervenica_dary_11_2019.pdf
 December eszs_cervenica_dary_12_2019.pdf

 

 

 Finančné dary prijaté v roku 2018
 Január eszs_cervenica_dary_01_2018.pdf
 Február eszs_cervenica_dary_02_2018.pdf
 Marec eszs_cervenica_dary_03_2018.pdf
 Apríl eszs_cervenica_dary_04_2018.pdf
 Máj eszs_cervenica_dary_05_2018.pdf
 Jún eszs_cervenica_dary_06_2018.pdf
 Júl eszs_cervenica_dary_07_2018.pdf
 August eszs_cervenica_dary_08_2018.pdf
 Sseptember eszs_cervenica_dary_09_2018.pdf
 Október eszs_cervenica_dary_10_2018.pdf
 November eszs_cervenica_dary_11_2018.pdf
 December eszs_cervenica_dary_12_2018.pdf

 

 Finančné dary prijaté v roku 2017
 Január eszs_cervenica_dary_01_2017.pdf
 Február eszs_cervenica_dary_02_2017.pdf
 Marec eszs_cervenica_dary_03_2017.pdf
 Apríl eszs_cervenica_dary_04_2017.pdf
 Máj eszs_cervenica_dary_05_2017.pdf
 Jún eszs_cervenica_dary_06_2017.pdf
 Júl eszs_cervenica_dary_07_2017.pdf
 August eszs_cervenica_dary_08_2017.pdf
 September eszs_cervenica_dary_09_2017.pdf
 Október eszs_cervenica_dary_10_2017.pdf
 November eszs_cervenica_dary_11_2017.pdf
 December eszs_cervenica_dary_12_2017.pdf

 

 Finančné dary prijaté v roku 2016
 Január eszs_cervenica_dary_01_2016.pdf
 Február eszs_cervenica_dary_02_2016.pdf
 Marec eszs_cervenica_dary_03_2016.pdf
 Apríl eszs_cervenica_dary_04_2016.pdf
 Máj eszs_cervenica_dary_05_2016.pdf
 Jún eszs_cervenica_dary_06_2016.pdf
 Júl eszs_cervenica_dary_07_2016.pdf
 August eszs_cervenica_dary_08_2016.pdf
 September eszs_cervenica_dary_09_2016.pdf
 Október eszs_cervenica_dary_10_2016.pdf
 November eszs_cervenica_dary_11_2016.pdf
 December eszs_cervenica_dary_12_2016.pdf

 

 

 Finančné dary prijaté v roku 2015
 Január  eszs_cervenica_dary_01_2015.pdf
 Február   eszs_cervenica_dary_02_2015.pdf
 Marec   eszs_cervenica_dary_03_2015.pdf
 Apríl   eszs_cervenica_dary_04_2015.pdf
 Máj   eszs_cervenica_dary_05_2015.pdf
 Jún   eszs_cervenica_dary_06_2015.pdf
 Júl   eszs_cervenica_dary_07_2015.pdf
 August   eszs_cervenica_dary_08_2015.pdf
 September   eszs_cervenica_dary_09_2015.pdf
 Október   eszs_cervenica_dary_10_2015.pdf
 November   eszs_cervenica_dary_11_2015.pdf
 December   eszs_cervenica_dary_12_2015.pdf

 

 

 Finančné dary prijaté v roku 2014
 Január  eszs_cervenica_dary_01_2014.pdf
 Február   eszs_cervenica_dary_02_2014.pdf
 Marec   eszs_cervenica_dary_03_2014.pdf
 Apríl   eszs_cervenica_dary_04_2014.pdf
 Máj   eszs_cervenica_dary_05_2014.pdf
 Jún   eszs_cervenica_dary_06_2014.pdf
 Júl   eszs_cervenica_dary_07_2014.pdf
 August   eszs_cervenica_dary_08_2014.pdf
 September   eszs_cervenica_dary_09_2014.pdf
 Október   eszs_cervenica_dary_10_2014.pdf
 November   eszs_cervenica_dary_11_2014.pdf
 December   eszs_cervenica_dary_12_2014.pdf

 

 

 Finančné dary prijaté v roku 2013
 Január  eszs_cervenica_dary_01_2013.pdf
 Február   eszs_cervenica_dary_02_2013.pdf
 Marec   eszs_cervenica_dary_03_2013.pdf
 Apríl   eszs_cervenica_dary_04_2013.pdf
 Máj   eszs_cervenica_dary_05_2013.pdf
 Jún   eszs_cervenica_dary_06_2013.pdf
 Júl   eszs_cervenica_dary_07_2013.pdf
 August   eszs_cervenica_dary_08_2013.pdf
 September   eszs_cervenica_dary_09_2013.pdf
 Október   eszs_cervenica_dary_10_2013.pdf
 November   eszs_cervenica_dary_11_2013.pdf
 December   eszs_cervenica_dary_12_2013.pdf

 

 

 Finančné dary prijaté v roku 2012
 Január  eszs_cervenica_dary_01_2012.pdf
 Február   eszs_cervenica_dary_02_2012.pdf
 Marec   eszs_cervenica_dary_03_2012.pdf
 Apríl   eszs_cervenica_dary_04_2012.pdf
 Máj   eszs_cervenica_dary_05_2012.pdf
 Jún   eszs_cervenica_dary_06_2012.pdf
 Júl   eszs_cervenica_dary_07_2012.pdf
 August   eszs_cervenica_dary_08_2012.pdf
 September   eszs_cervenica_dary_09_2012.pdf
 Október   eszs_cervenica_dary_10_2012.pdf
 November   eszs_cervenica_dary_11_2012.pdf
 December   eszs_cervenica_dary_12_2012.pdf