Príchod Mikuláša

Tento rok sa už pomaly blíži k svojmu záveru a hoci nebol pre naše kultúrne vyžitie veľmi hojný, tešili sme sa, že sa blíži december čo symbolizuje príchod Mikuláša.Nedočkaví boli nielen tí najmenší, škôlkari ale aj všetci ostatní. Už od rána behali kade – tade, vykúkali cez okná a netrpezlivo očakávali Mikuláša a tešili sa na balíčky plné sladkých dobrôt. Deti si krátili čas opakovaním básničiek a pesničiek aby si balíček naozaj aj zaslúžili. Z každej strany bolo počuť krásne rýmy a ľubozvučné tóny mikulášskych pesničiek.Po chvíli sme sa všetci s radosťou pobrali do školskej jedálne, kde nám atmosféru spríjemňoval krásne svietiaci vianočný stromček a čakali sme na Mikuláša.

Po usadení sa na stoličky náš pán riaditeľ privítal a spoločne sme zavolali na Mikuláša, ten prišiel po chvíli aj s veľkým vrecom plným sladkých balíčkov a dobrôt nie len pre deti ale aj pre tety učiteľky a vychovávateľky. Mikuláš sa prešiel po jedálni, prechádzal pomedzi detičky, pekne sa im prihováral a obdaril ich jemným pohladením. Najstarší žiaci nabrali odvahu ako prví a zarecitovali a zaspievali Mikulášovi krásne básničky a pesničky, a tým si vyslúžili balíček plný dobrôt.Sladkosti sa rozdali aj ostatným detičkám, ktoré poďakovali svojim krásnym úsmevom.

Mikuláš nezabudol ani na tích, ktorí sa o detičky vzorne a s láskou starajú a tiež si zaslúžia osladiť si niekedy ťažké chvíle.

Po rozdaní všetkých dobrôt sa Mikulášovi poďakoval náš najstarší žiak krásnou básničkou, a spoločne sme si s Mikulášom urobili krásnu fotografiu na pamiatku, poďakovali sme za sladké dobroty a spoločne sme ho vyprevadili na dlhú cestu za ďalšími dobrými detičkami.

 

-Z.Č.-