Vláčikom cez hory.....

Jedným z hlavných cieľov výchovy a vzdelávania žiakov v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici je, aby naše ratolesti neostávali zatvorené za bránami našej školy, ale aby získavali aj kontakt s vonkajším svetom, ktorý nás obklopuje.

 

Žiarivé záblesky slnečných lúčov nás jedno septembrové dopoludnie vylákali do prírody. Tá nám sama o sebe ponúka mnoho krás a impulzov, ako stimulovať naše zachované zvyšky zraku a sluchu. Cestovať vláčikom v miestach, kadiaľ nevedú koľajnice je pre mnohých až neuveriteľné. Nám sa to podarilo a zanechalo to v nás neskutočné emócie.

 

Veľké ďakujem patrí pánovi „rušňovodičovi“ , ktorý našu cestu obohatil aj výkladom z histórie. Vláčikov sme absolvovali trasu dlhú 6 km a boli sme milo očarení krásou, ktorá nás obklopuje. S pánom „rušňovodičom“ sme sa rozlúčili slovami, že raz sa tam určite ešte vrátime. O našej spokojnosti hovoria aj fotografie zo spomínanej akcií.

 

 

-I.K.-

 

 

 

 

 

 

vláčik 6