Deň učiteľov

Konečne, po 3 rokoch pri príležitosti dňa učiteľov online, sme sa tentokrát mohli stretnúť už osobne v Liptovskom Mikuláši. Bol to príjemný pocit. Nechýbala radosť, vrúcne objatia, príjemné rozhovory a spoločné fotografovanie sa. To všetko sme stihli ešte pred začatím Služieb Božích, pretože sme prišli v predstihu. O 10.00 hod. začali Služby Božie v chráme v Liptovskom Mikuláši. Kázal biskup VD Mgr. Peter Mihoč. Ako kázňový text si vybral 1 Mojž. 41 kap.38-41 verš. „ Vtedy povedal faraón všetkým svojím služobníkom: Či by sme našli podobného muža, v ktorom je Duch Boží? Keďže ti Boh dal všetko toto vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojím domom a tvojím slovom sa bude spravovať všetok môj ľud; ja len o trón budem vyššie ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: Ajhľa, ustanovujem ťa za správcu nad celou Egyptskou krajinou.“ Brat biskup začal tým, že povolanie učiteľa je poslaním, službou v ktorej stojíme a tak formujeme, vzdelávame, vychovávame, vedieme, usmerňujeme tých, ktorí nám boli zverení. Potom položil otázky: Aké sú kritéria učiteľa? Čo takého učiteľa charakterizuje? Čo formuje takú osobnosť, či aké sú nové kroky pre budúcnosť?

 

Tak po prvé: Učiteľ máva veľké sny, vízie, predstavy. To preto, aby nerezignoval ( zvlášť v dnešnej dobe ľudskej nestability) lebo je dôležité, aby život na škole fungoval. A niekedy aj cestou „otrockej“ služby musí učiteľ ísť, aby zachránil svoje deti. Druhé uvedomenie je, či nájdeme učiteľov, v ktorých je Duch Boží, pretože ak sa človek dokáže Duchom Božím viesť, tak je odlišný aj v morálnom presvedčení. Dokáže vlievať nádej, pomáhať iným, správať sa ináč. A po tretie učiteľ je múdry. Brat biskup zdôraznil, že ak sú vzdelanie a múdrosť spojené s pokorou, výsledkom je požehnanie. Ten človek, ktorý má sny - vízie, je v ňom Duch Boží a má múdrosť je zorientovaným učiteľom pre časnosť i večnosť, zaznelo na záver. Po Službách Božích sme sa presunuli do galérie na P. M. Bohúňa, kde boli ocenení 10-ti učitelia/pedagógovia. Ocenenie odovzdal brat biskup a pomedzi oceňovaných bol hudobný vstup žiakov aj študentov z Liptovského Mikuláša. Pri tejto príležitosti medzi desiatkou ocenených pedagógov evanjelických škôl bola bratom biskupom ocenená aj naša kolegynka Ivka Verčimáková. Ocenenie získala za 30 ročnú cieľavedomú pedagogickú činnosť a vysoký odborný prístup ako učiteľky hluchoslepoty, za aktívne zapájanie sa do školských i mimoškolských aktivít a spolupráca s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov našej školy. K jej oceneniu jej srdečne blahoželáme a prajeme hlavne Božie vedenie v tejto náročnej práci. Mali sme tú česť si prezrieť aj výstavu galérie a po slávnostnom ukončení programu sme prijali pozvanie na obed. Neskôr sme sa opäť vzájomne zdieľali, fotili a keď prišiel čas odchodu, aj rozlúčili a šťastlivo došli domov. Na tejto veľmi peknej akcii sme si pripomenuli, že učiteľ je veľkým prínosom pri budovaní osobností malých či veľkých detí, žiakov, študentov. Tak nezabúdajme, že pri výchove a vzdelávaní našich zverencov hrá najdôležitejšiu úlohu láska a dôvera a tiež, že iba veľké srdce vie múdro formovať mysle maličkých.

 

-I.V.-