Keď sa aj zamestnanci školy neustále vzdelávajú....

Našim prvoradým cieľom pri výchove a vzdelávaní našich žiakov je poskytnúť im také možnosti vzdelávania, aby sa dokázali čo najefektívnejšie začleniť do každodenného života a žiť podľa možnosti čo najkvalitnejší život. Chceme žiakom poskytovať pomocnú ruku, pomoc a podporu, aby sme im pomohli dostať sa, alebo hoc len priblížiť sa k tomuto cieľu. Na to sa potrebujeme aj my neustále vzdelávať a zlepšovať. Dňa 24.01.2023 všetci zamestnanci školy absolvovali kurz prvej pomoci. Celým kurzom nás sprevádzala PhDr. Zuzana Zvolenská, MPH.,- inštruktorka prvej pomoci. Bolo to veľmi príjemné, no hlavne podnetné  stretnutie plné nových informácií, oprášenia tých starším vedomosti z danej oblasti, či preopakovanie si toho, čo je nám dávno známe. Okrem teoretickej časti sme si mohli priamo vyskúšať poskytovanie prvej pomoci či už pri dusení, zástave dýchania a iných. Mali sme možnosť vyskúšať si aj používanie defibrilátora. Sme vďační aj za takúto formu vzdelávania.

 

-I.K.-