Návšteva múzea špeciálnej pedagogiky v Levoči

Biela palica- symbol nevidiacich a slabozrakých. Táto nenápadná a nenáročná pomôcka pomáha nevidiacim a slabozrakým pohybovať sa samostatne na verejnom priestranstve. Táto palica má v kalendári svoj deň a pripomíname si ho 15. októbra- kedy je medzinárodný deň bielej palice. Pri tejto príležitosti sme navštívili múzeum špeciálnej pedagogiky v Levoči, kde sme absolvovali prednášku o hluchoslepote. Bolo to veľmi podnetné stretnutie, no predovšetkým pre nás nevšedné, zvláštne. Na chvíľu sme zabudli na naše každodenné povinnosti a ocitli sme sa v roly poslucháčov, študentov. Neučili sme, naopak, boli sme my učení. Hoci v týchto vodách plávame už nejaký ten rok, stále sa máme čo učiť a v čom sa zlepšovať. Hluchoslepota je jedinečné postihnutie, preto aj prístup ku každej jednej osobe s týmto postihnutím musí byť jedinečné individuálne. Musí rešpektovať predovšetkým potreby a záujmy človeka s touto diagnózou. Sme veľmi radi, že sme mohli toto stretnutie absolvovať a navzájom si vymieňať skúsenosti. Zase sme o niečo múdrejší, motivovanejší a veríme, že to dokážeme zužitkovať v prospech deti, s ktorými denno-denne pracujeme. Nie je nič krajšie, ako úsmev na tvári dieťaťa, ktoré sa cíti v školskom prostredí dobre.

-I.V.-