20.marec- Medzinárodný deň šťastia

20.marec- Medzinárodný deň ŠŤASTIA tohto roku pripadol na nedeľu. Nám však nič nebránilo, aby sme si ho aj tak pripomenuli počas týždňa a vyhlásili tak všetci spoločne, že aj napriek denno-denným skúškam a potýčkam, ktoré nám život postavil do cesty sme ŠŤASTNÍ a máme za čo Pánu Bohu každý deň ďakovať.

Školská jedáleň sa opäť premenila na tvorivú dielňu. Ďakujeme pani učiteľke Janke, že sa tohto dňa ujala a pripravila pre nás nádhernú aktivitu. Čo iné ako štvorlístok by dokázal viac charakterizovať šťastie. Áno, práve štvorlístok je symbolom šťastia a my sme si ich podľa vopred pripravenej makety spoločne vyrábali. V jedálni sa opäť obkresľovalo, strihalo i lepilo taviacou pištoľou. Skrátka preopakovali sme si takmer všetky aktivity, ktoré nám pomáhajú rozvíjať našu nalomenú jemnú motoriku. Hotové štvorlístky sme si pomocou taviacej pištole prilepili na štipec a celý deň sme ho nosili nastrknutý na tričku. Samozrejme nechýbal úsmev a smiech. To je zaručeným receptom šťastia. Jeden múdry človek povedal:

„ Naše šťastie spočíva i v šťastí iných ľudí. Dajme im ich šťastie a dostaneme svoje vlastné šťastie. To je zmysel ľudského života“.

Tak buďme šťastní a urobíme šťastnými aj všetkých okolo nás !

-. I.K.-