Vianočné tvorivé dielne

Vianočné koledy, dobrá nálada a chuť tvoriť.... Takto sme sa dnes stretli v našej jedálni. Témou dnešnej tvorivej dielne bola : „Výroba vianočného anjela pre šťastie“, s textom „Každý z nás má svojho anjela“.

Najprv sme strihali makety nakreslených a prefotených anjelov na výkrese. Deti strihali koaktívne i pomocou, a ti veľkí/zručnejší aj samostatne s malým dohľadom.

Potom nasledovalo lepenie samostatných vystrihnutých makiet na farebné papiere, kde sme s deťmi hravou formou fixovali farby. Po nalepení sa znova strihalo po línií. Niektoré deti si vyrobili aj svojich vlastných anjelov podľa svojich predstáv.

Popri práci sme počúvali známe slovenské koledy.  Po záslužnej práci nasledoval oddych v podobe relaxu pri stromčeku – deti vnímali vianočnú hudbu a blikajúci stromček. Poniektorí si dobrú náladu vyjadrili jednoduchým tančekom v skupinke, vo dvojici.

A na koniec našej vianočnej tvorivej dielne bola samozrejme odmena za super odvedenú prácu – spoločné posedenie a spoločné fotenie pri našom stromčeku 

-Ľ.T.-