Vitaj december ...

alebo ako sme si ozdobili stromček a očakávali príchod Mikuláša

 

To bol ale dneska deň. Deň, na ktorý sme všetci malí, ale aj veľkí netrpezlivo čakali. Tíško  a s napätím . Už dlho sme sa naň  pripravovali .Vyzdobili sme si triedy, chodby, stromček  v školskej  jedálni a tento rok sme po prvýkrát si  vyzdobili aj stromček, ktorý  rastie pred našou  školou . Každé dieťa naň  zavesilo vlastnoručne /prípadne s pomocou pani učiteľky, alebo dobrej tety/vyrobenú  vianočnú  ozdobu. To bola PARÁDA!! S pocitom dobre vykonanej práce sme sa presunuli do školskej jedálne ,kde sme si spolu posadali k rozsvietenému stromčeku a tíško načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. Ani tohto roku nás  Mikuláš  neobišiel. Prišiel  s veľkým  batohom plným  darčekov  a SÁM.  Keďže  v našej škole máme  iba dobré  deti, čert  si mohol oddýchnuť. Balíček sa ušiel každému. Mikulášovi sme sa poďakovali básničkami a peknými  pesničkami. Rozlúčili  sme sa s ním sľubom, že  budeme opäť  poslúchať, aby sme sa mohli opäť o rok stretnúť!!!

-A.B.-