Evanjelická spojená škola internátna

ø     Evanjelická špeciálna materská škola internátna

ø     Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých

ø     Evanjelická praktická škola internátna

                     "... ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom ..."                                                                                                                                                       Micheáš 7, 8

Úvod PDF Tlačiť E-mail

 
 
 

 ... V minulosti existoval názor, že hluchoslepí jedinci nie sú vzdelávateľní. Takto postihnutí ľudia ostávali buď v rodinách, kde sa im nedostávalo adekvátneho vzdelávania alebo boli umiestnení v ústavoch pre mentálne postihnutých a pre nevidiacich. V týchto zariadeniach neexistovali žiadne špeciálne programy pre vzdelávanie takto postihnutých osôb ....


Vitajte na stránkach našej školy!

Nájdete tu kompletné informácie o našej škole, práci, živote ...

 

Image